Industriavtalet, som slöts 1997, utgjordes av ett tjugotal arbetsgivarförbund och fackliga organisationer representerande så gott som samtliga industrisektorer i Sverige, där i bland Almega, Sveriges Skogsindustrier och Stål- och Metallförbundet. Från LO-sidan ingår Industri, Livs, Metall och Pappers, men även parter från SACO och TCO ingår.
För att se till att avtalet – ser till att lönebildningen sker i takt med den i andra länder samt går att förena med företagen har råd att betala – fungerar, träffas parterna och förhandlar de två första månaderna innan avtalet löper ut.
– Har de inte kommer överens kliver vi in för att se till att de gör det och att de kommer fram till ett avtal som industrin har råd med och som samtidigt ger en god ökad köpkraft, säger Anders Lindström, ordförande för OpO och tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet.
 
Opo verkar som medlare, men med närmare koppling till parterna, eftersom de följer förhandlingarna året runt. I veckan utsågs de nya ordförandena och igår kväll höll de sitt första möte. Det varade i tre timmar.
 
Hur samarbetar ni?
– Vi är de mest erfarna som finns just nu inom medlingsfrågor och vet hur det går till. Vi kan avtalen utan och innan och har träffar med parterna både tillsammans och var och en.
 
Men ordförandena bildar sig också en självständig uppfattning om vilken löneökningstakt som industrin tål, berättar Anders Lindström.
 
Är det här en känslig fråga för resten av LO-förbunden?
– Svensk lönebildning bygger på att industrin ska normera löneökningstakten och LO vill inte acceptera den begränsningen som industrin sätter. Kring det råder det ständiga diskussioner, men det är där Medlingsinstitutet kommer in.
 
Ordförandegruppen består av:
Jan-Peter Duker (tidigare vice vd på Svenskt Näringsliv)
Eva-Helena Kling (tidigare chefsjurist på Sif)
Christina Nygårdh (tidigare på förhandlingschef Sveriges Ingenjörer)
Erland Olauson (tidigare LO:s förste vice ordförande och avtalssekreterare)
Karl Olof Stenqvist (tidigare förhandlingschef på Teknikföretagen)
Anders Lindström (tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet)