Mediebyråerna inom Sveriges Mediebyråer minskade sina köp även i oktober, men minskningstakten minskade. Och två för mediekategorier ökade mediebyråernas inköp.

Under oktober minskade mediebyråernas köp med 13,3 till 1,2 miljarder kronor, jämfört med samma period 2019.  En del av minskningarna kan bero på pandemin, andra på strukturella förändringar.

”Siffrorna i oktober bekräftar den trend vi har sett de senaste månaderna – medieinvesteringarna är på väg tillbaka. Visserligen minskar fortfarande investeringarna, men i väsentligt lägre omfattning än före sommaren. Oktober är en dessutom en extra viktig indikator eftersom det är den enskilt största månaden på året för medieinvesteringar. Minskningen i oktober drevs i hög utsträckning av analoga medier”, kommenterar Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

Online video ökade under oktober med 19 procent till 130 miljoner kronor, men är ner 4,1 procent i år.
Sociala medier ökade med 14 procent till 126 miljoner, men är ner 3,5 procent hittills i år.

Bio, där besöken har minskat, stod för det största tappet med 88 procent.
Googles paradgren Sök minskade med 37 procent, men har å andra sidan inte varit något av mediebyråernas viktigaste investeringsobjekt.

Printtunga medier som fackpress och dagspress tappade 26-35 procent.

Tv är fortfarande störst bland medierådgivarna men tappade med 14 procent till 462 miljoner kronor.