Det danska mediehuset Altinget ökade omsättningen i under sitt senaste räkenskapsår (brutet i juli), men har hittills tappat tvåsiffriga miljonbelopp på att bygga upp verksamheten i Sverige.

Altinget erbjuder medietjänster och nätverk inom nischade politikområden och ökade i Sverige under sitt senaste räkenskapsår omsättningen med 64 procent till 5,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades från en förlust på -3,9 miljoner kronor till -1,1 miljoner.  Sedan etableringen 2014 har Altinget genererat förluster på 13 miljoner kronor.
Personalstyrkan uppgick oförändrat till 13 snittjänster. Personalkostnaden minskade dock med 3,5 procent till 5,9 miljoner kronor.