”Även om svenskt valdeltagande är högre än i många andra länder, så är det ett demokratiskt bekymmer att endast 55 procent av de röstberättigade i Sverige röstade förra EU-valet. Det bidrar vi gärna till att förbättra, i den mån vi kan”, berättar Omnis chefredaktör Markus Gustafsson via mejl.

När blev det mediers sak att mana folk till att rösta?
”Precis som Omni vill bidra till ett bättre samhälle genom att hålla människor välinformerade, ge fler perspektiv i nyhetsförmedlingen och även vara en kunskapsförmedlare, så använder vi gärna vår plattform även till att uppmana människor till att just rösta”.

Är inte risken hög att det framstår som ni försöker förklä en vanlig prenraggarkampanj med stora ord om demokrati och valdeltagande?
Vid stora nyhetshändelser, som allmänna val, brukar vi göra det möjligt för alla läsare att ta del av fördjupande och förklarande journalistiken från Omni Mer. Vi tycker att det är viktigt. Av samma anledning låter vi alltid alla unga läsare, upp till att de fyller 23 år, alltid ta del av Omni Mers fördjupande och förklarande journalistik helt gratis”.

Kommer ni att försöka konvertera provprenumeranter till betalande läsare efter EU-valet?
”Vi tror inte att just EU-valet är någon större konverterare, det är inte så det fungerar. Men det är väldigt viktigt journalistik och vi vill genom detta grepp göra vår fördjupande journalistik tillgänglig för alla.

Handlar detta inte egentligen mest om att fylla på med leads i kundresetratten?
Oavsett när vi låter användare läsa Omni Mers gratis, så hoppas vi alltid att de får upp ögonen för vår fördjupande och förklarande journalistik, gillar den och gärna fortsätter vara Omni Mer-läsare”.

Rolf van den Brink