Omsättningen ökade med 19 procent till drygt 77 miljoner kronor. Rörelseresultatet landade på -2,0 miljoner kronor jämfört med en vinst på 2,5 miljoner år 2020.  Då erhöll Omni statligt stöd på 2,8 (7,9) miljoner kronor.
Antalet anställda ökade med en till 28 snittanställda.