För över ett år sedan tvingades läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim att återkalla ett pressmeddelande om det blodproppshämmande läkemedlet Pradaxa. Enligt Läkemedelsverket utgjorde pressmeddelandet marknadsföring snarare än pressinformation då det bara lyfter upp fördelarna med läkemedlet, och bröt därmed mot läkemedelslagen.
 
Beslutet överklagades och i förra veckan kom slutligen förvaltningsrättens dom. Rättenger Läkemedelsverket rätt och anser alltså att pressmeddelandet utgör marknadsföring. Motiveringen är bland annat att informationen, som publicerats på Mynewsdesk, varit tillgänglig för allmänheten.
 
Branschorganisationen Lif är starkt kritiska till beslutet. I en kommentar som lämnades i samband med domen meddelade vdn Anders Blanck att de ”är mycket besvikna över den bristande analys förvaltningsrätten i Uppsala gör”.
 
– Domstolen har valt att helt bortse från tydlig och sedan länge etablerad praxis att pressmeddelanden som publiceras via för journalister särskild anvisad länk inte utgör marknadsföring, säger han i pressmeddelandet.
 
Hur de ska agera nu är inte klart. Enligt Lif kommer domen att få effekter, men exakt vilka är inte klarlagt. Därför analyseras domen nu för närvarande. Inom två veckor måste ett beslut om överklagande fattas.