Under 2010 tappade byrån 21 procent av omsättningen och redovisade en rörelseförlust på -118 000 kronor. Utvecklingen fortsatte under 2011 då omsättningen minskade med 26 procent till 3,5 miljoner kronor. Rörelseförlusten förvärrades till -215 000 kronor.
 
Tillgångar i form av kundfodringar ökade från 420 000 till 919 000 kronor. Personalstyrkan minskade från tre till två personer.
 
Under 2011 jobbade Subito med kunder som Aftonbladet, Prat PR, Bonnier Tidskrifter och Walt Disney.