Novus har undersökt förtroendet via 571 intervjuer 31 mars i Novus Sverigepanel i åldersgruppen 18-79 år. Mätningen gjorde alltså en dag innan de nya ökande siffrorna över smittande och avlidna presenterades.

Andelen som har högt förtroende för sjukvården har ökat med 14 procentenheter till 53 procent, sedan förra mätningen för två veckor sedan. Förtroendet för Folkhälsomyndigheten har ökat ännu mer, 15 procentenheter, till 47 procent.

Andelen som har högt/ganska högt förtroende för sjukvården ligger på 88 procent. Folkhälsomyndigheten kommer upp i 67 procent och 61 procent för Myndigheten för samhällsberedskap.

Förtroendet är större för SVT (66 procent) än för regeringen (64). I botten ligger morgonpressen (37) och kvällspressen (16). Pressen ökar heller inte signifikant i förtroende jämfört med förra mätningen.