Listan toppas fortfarande av Kustbevakningen och tvåan Valmyndigheten med nykomlingen Statens haverikommission på plats tre.
I den absoluta botten ligger fortsatt Arbetsförmedlingen och Migrationsverket,  de enda två myndigheterna med negativt index.

Fem myndigheter har ökat mest det senaste året:

Svenska Kraftnät +16
Sveriges Domstolar +15
Polismyndigheten +12
Riksbanken +11
Säpo (Säkerhetspolisen) +11

Myndigheter i fokus: Förändring och fem i topp

Anseendeindex Myndigheter 2024 baseras på svar från ett slumpmässigt urval personer, 18-79 år, i Sifos riks-representativa onlinepanel. Svaren samlades in mellan den 23 maj till 10 juni 2024 via 10 278 intervjuer.