Intäkterna reklamförsäljningen från webben, appar och tryckta tidningar ökade med 3 procent under 2022 till 2,9 miljarder, enligt statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

Försäljningen av digital reklam ökade med 8 procent till 920 miljoner kronor.
Reklam i papperstidningar ökade med 1 procent till 2,0 miljarder kronor.
Under det fjärde kvartalen dök försäljningen för dagspressen med 9 procent.