I barometern ställdes två frågor till exportföretagen, enligt följande:

Upplever ni att hållbarhetskraven från era kunder har förändrats under det senaste året:

Ja, kraven har höjts                  60 procent

Ja, kraven har sänkts                0 procent

Nej                                            32 procent

Vet ej                                         8 procent

Planerar ni att göra investeringar i er verksamhet i syfte att minska klimatpåverkan, de närmaste 12 månaderna?

Ja, investeringen väntas ge en viss minskning av vår klimatpåverkan              50 procent

Ja, investeringen väntas ge en betydande minskning av vår klimatpåverkan   18 procent

Nej                                                                                                                      25 procent

Vet ej