ABBs Energy Efficiency Movement ska leda till at ett företag förbättrar energieffektiviteten med 5 procent till 2023 jämfört med 2020. Det svenska företaget Alfa Laval blir första medlemmen.

Företaget skriver i en kommentar: Alfa Laval är medvetna om den viktiga roll som energieffektivitet kan spela för att minska koldioxidutsläppen inom industrin och har gjort detta offentliga åtagande för att förbättra sina egna processer inom produktion, service och produkter.