Brendan Lewis ansluter till svenska Oatly och den nyinrättade rollen som global kommunikations- och public affairs-chef. Det rapporterar Provoke Media. Han kommer närmast från Klarna och rollen som kommunikationschef för den nordamerikanska marknaden.

Brendan Lewis kommer att ha sin bas i USA och ha det övergripande ansvaret för Oatlys pr, public affairs och sociala medier på Oatlys samtliga marknader.