Teknikföretagen har utsett en ny duo som ska sköta förhandlingarna under nästa års avtalsrörelse.

Tomas Undin går in som ny förhandlingschef efter Anders Weihe, som har fått en ny roll som vd-rådgivare på Teknikföretagen.  Tomas Undin var tidigare biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen, men slutade för att bli förhandlingschef på Svensk Handel och är numera anställd på Svenskt Näringsliv.

– Han är inlånad till Teknikföretagen under avtalsrörelsen. När den är klar, är det tänkt att han ska återgå till sin ordinarie tjänst på Svenskt Näringsliv, säger Teknikföretagens kommunikationschef Håkan Eriksson.

Ny biträdande förhandlingschef är Maria Möller från Gröna arbetsgivare. Hon ersätter Marcus Dahlsten som i dag är vd för Transportföretagen.

På Svensk Handel tar chefsjuristen Anna Nordin över som förhandlingschef.