Nordic Entertainment Group har fått sändningstillstånd för marknätet.

Egentligen är det bara TV4 och SVT som har rätt att sända i marknätet och därmed nå alla hushåll med tv-apparater som är kopplade till operatörer som Com hem och Boxer.

Myndigheten för press, radio och tv har beslutat att ge tillfälliga sändningstillstånd i marknätet för fem kanaler för Nordic Entertainment Group. Tillstånden gäller över jul fram till 25 december 2019.

”Enligt radio- och tv-lagen så finns det möjlighet att ansöka om tillfälliga sändningstillstånd hos Myndigheten för press, radio och tv. Ett sådant tillstånd garanterar inte att det finns utrymme i marknätet för att sända kanalerna”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Kanalerna som har fått tillstånd är Viasat Film Family, Viasat Film Premiere, Viasat Hockey, Viasat Sport Premium, Viasat Sport.

När detta skrivs har det inte gått att få tag på information om hur kanalerna skulle kunna användas. Men Viasat-kanalerna var tänkta att ersätta innehållet hos Com hems och Boxers abonnenter som blir av med sitt innehåll från TV4 i och med konflikten mellan Telia och Tele2.

Besked om tillstånden kom strax efter information hade skickats ut från Com hem om ytterligare ett kraschat möte. Telias högsta chef Christian Luiga dök inte ens upp utan förhandlingarna sköttes av Casten Almqvist, affärsområdeschef för media på TV4, som träffade Tele2s vd Anders Nilsson.

Com hem skriver:

”Anders Nilsson repeterade kraven om lika rättigheter för Com Hems och Boxers tv-tittare som för Telias egna kunder, men Telia var inte beredda att förhandla om alla dessa rättigheter. Mötet avslutades därmed tyvärr utan framsteg i förhandlingarna”.