Det vill jag inte uttala mig om,, ,vi avböjer att kommentera, eller rentav ,No Comments,. Det är en vanlig respons från makthavare och organisationer när de får kritiska frågor från journalister. Fortfarande 2021.
Nu under den mörkaste tiden på åren tänder vi ljusen och firar såväl jul som nyår, vilket innebär både avslut av det gamla och nystart.
Men med tända ljus ökar brandrisken. En de vanligaste brandorsakerna i hem lär vara att det börjar brinna i en kastrull på spisen. Om det brinner i en kastrull ska man aldrig försöka släcka den med att spruta vatten, det kan få elden att explodera, vilket kan få förödande konsekvenser med stora skador. I stället ska man lugnt lägga locket på kastrullen, för att på så sätt kväva eldhärden. Med locket på försvinner nämligen syret i kastrullen och stora lågor kuvas.

Att så tidigt som möjligt släcka de gnistor eller den eld som tagit fart är avgörande för hur stora eller små skadorna blir i ett kök. Ju förr du släcker en brand, desto mer har du räddat.

Men att lägga locket på är också en vanlig strategi från organisationer och personer som granskas i media. Ofta ett försök att kväva den granskning som pågår, likt att försöka kväva en eldhärjad kastrull. Det kan tyckas vara logiskt. Det är också en bekväm väg ut eftersom locket på inte kräver någon egentlig arbetsinsats. Dessutom är djupt mänskligt att gömma sig, för om du blir attackerad är flyktbeteende en naturlig reaktion rent psykologiskt. Men som mediehanteringsstrategi så är kan locket på för media vara en lika riskabel som att försöka släcka en kastrull med brinnande olja med vatten.

Lägger du locket på till media så kan innehållet i granskningen explodera. Skurkrollen förstärks, dramat blir tydligare och syret som håller berättelsen vid liv blir kvar så länge den kritiserade inte bemöter kritiken.

Man ska som regel aldrig lägga locket på om det börjar brinna kring din organisation eller person i media. Tvärtom.

Vid kritiska frågor eller negativ publicitet så är det viktigt att bemöta kritik och förse media med korrekt information, eftersom ingen annan kommer att tala för din sak, föra fram ditt bästa argument eller försvara organisationen.

Om man inte bemöter kritik så blir man inte av med kritiken. Uteblivna svar tolkas som en acceptans av den mediebild som tecknats, vilket är förödande om man själv anser att bilden inte stämmer. Det är viktigt att faktiskt bemöta frågor även från kritiska journalister.  Visst, det kan verka riskabelt. Man kan aldrig kontrollera till 100 procent vilka frågor man får. Men man kan ju däremot faktiskt alltid kontrollera vilka svar man ger till 100 procent. Att svara på frågor är alltså en möjlighet, både vid positiv och negativ publicitet. Det ger organisationen eller personen en möjlighet att ge din bild och de bästa argumenten kring de frågor som aktualiseras.

Om du har gjort fel så handlar det om att göra om, göra rätt, be om ursäkt och berätta om det. Om du har gjort rätt så är det lika viktigt att journalister får veta din bild av situationen. Vem ska annars berätta? Ha som nyårslöfte är att inte lägga locket på när det börjar brännas.

Det tycker säkert grävare men även jag som krishanterare.

Gott nytt år!

Hampus Knutsson, vd för Wings.