På kongressen omvaldes förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Utöver det antogs av två nya politiska program: högskolepolitik och jämställdhet & mångfald  i arbetslivet.

Dessutom är ett nytt industripolitiskt program under utveckling. Programmet ska utgöra fackförbundets bas för policy- och påverkansarbete som aktör i utvecklingen av svensk industri, med särskilt fokus på den så kallade fjärde industriella revolutionen (sakernas internet, artificiell intelligens och robotteknik).

Sveriges Ingenjörer driver sedan tidigare följande program:

  • Utbildningspolitiska programmet
  • Näringspolitiska programmet
  • Arbetsmiljöpolitiska programmet
  • Inkomstpolitiska programmet
  • Miljö- och klimatpolitiska programmet
  • Chefs- och ledarskapsprogrammet