– Det här är ett arbete som pågått i snart två år där vi tillsammans med förbunden har analyserat och diskuterat samhällsutvecklingen i dag och vilken riktning vi behöver gå för att möta upp de ökande kraven på opinionsbildning, säger Tobias Gerdås, kommunikatör på LO.
 
Sedan förra LO-kongressen, i maj ifjol, har en arbetsgrupp, ledd av LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, jobbat på att mejsla fram strategin för hur arbetarrörelsens opinionsbildning ska se ut under kongressperiod.
 
I strategin slår LO fast att centralorganisationen ”ska vara den viktigaste rösten i svensk samhällsdebatt” och att det är LO som ska sätta den politiska dagordningen snarare än att utgå från andra aktörers verklighetsbeskrivning och därmed ”hamna i kommenterarträsket”.
 
Fackets opinionsbildning ska utgå från löntagarnas verklighet och intressen ”genom samordning av LOs 14 medlemsförbund”. Förbunden ska gemensamt ta fram årsplaner för opinionsbildningen, som LO-styrelsen fattar beslut om.
 
Den måste också vara faktadriven och ambitionen är att LO ”i högre grad än i dag använda utredningsresurserna till policyutveckling och faktaframtagande”.
 
Dessutom är tanken att tillsätta en ”opinionsbildningsansvarig” på LO-kansliet.
 
Strategin lyfter också fram fem områden som styrelsen vill prioritera
 
• Arbetslösheten och kampen för full sysselsättning,
• villkoren i arbetslivet och lönepolitiken,
• socialförsäkringen och a-kassan,
• näringspolitik, samt
• organiseringens betydelse och värdet av kollektivavtal.
 
Det närmaste året är det fokus på full sysselsättning och att få genomslag i valet 2014 som gäller, berättar Tobias Gerdås.
 
– Vi är inte är nöjda med vilka frågor som dominerade i förra valrörelsen, som handlade mycket om avregleringar och skattesänkningar. Vi vill att det istället ska handla om exempelvis jämlikhet och trygghet på arbetsplatsen, frågor som är viktiga för våra medlemmar, säger Tobias Gerdås.