Aftonbladet och sedermera TV4 berättar att S, MP, L och C ska ha en uppgörelse klar. Det skulle innebära att C och L kan ha två förslag att ta ställning till, ett för en regering ledd av Stefan Löfven (s) och ett för en regering ledd av Ulf Kristersson (m).

Enligt Aftonbladet ska Socialdemokraterna ha gått längre än tidigare för att gå Centerpartiet till mötes vad gäller arbetsrätt och hyresreglering. Miljöpartiet ska ha fått löfte om att flygskatten återinförs och rätt till återförening av flyktingfamiljer medan Liberalerna ska ha gått till mötes vad gäller förstatligandet av skolan.

Nu ska Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna förankra uppgörelsen inom respektive parti.

Socialdemokraterna ska hålla möten med partistyrelsen följt av ett möte med partiets riksdagsgrupp.

Centerpartiet ska hålla partistyrelsemöte i dag för att bereda förslagen inför förtroenderådet i morgon.

Liberalerna ska hålla partistyrelsemöte i dag och möte i riksdagsgruppen i morgon för att bereda förslagen inför partirådet på söndag.