Tidigare har allianspartierna sagt sig vara för ett system med husläkare enligt norsk modell.
 
Nu går Socialdemokraterna ute med ett vallöfte om stärkt rätt till en fast läkare.
”Idag är det för få som har en fast läkare, vilket riskerar tryggheten inte minst för de äldre som har många kontakter med vårdkontakter. Därför vill Socialdemokraterna stärka rätten till en fast läkare, som kan stå för samordning och kontinuitet i vården. Det är en del av det stora trygghetsprogram vi nu går till val på”, skriver Socialdemokraterna i ett utskick.
 
Prioriterade blir de äldre, som också lovades höjd pension i går.
”Äldre kommer att vara bland dem som är först i kön för att få en fast läkare, då de ofta har många olika vårdkontakter och stora vårdbehov”, kommenterar socialminister Annika Strandhäll (s).
 
En av vägarna till fasta läkare är enligt Socialdemokraterna är att ta ”krafttag mot beroendet av hyrläkare”.  
 
Hur förslaget ska finansieras och hur mycket det kostar är inte känt nät detta skrivs.