Organisationen Non Smoking Generation (NSG) har i sin nya årliga medierapport kartlagt hur tre snusmärken har använt sig av influerare. I topp hos dessa tre snusmärken ligger artisten Linda Pira. Detta enligt NSG, som opinionsbildar mot bruk av tobak. Men vem ska opinionsbilda mot bruk av narkotika. Helen Stjerna, generalsekreterare på NSG ger sin syn.

 

När Non Smoking Generation skickar ut pressinfo om den nya rapporten lyder ämnesraden: Unga luras in i missbruk genom influencer-marketing. Den delen av undersökningen granskar de tre snusmärkena Lyft, Nordic Spirit och Zyn.

 

Lyft hade genomfört flest influencer-kampanjer under 2020 med 57 inlägg till ett beräknat medievärde på 2, 3 miljoner kronor, enligt NSGs undersöking som genomfördes av Meltwater.

 

Flest inlägg kom från Miss Hoss, som drivs av pr-konsulten Roshi Hoss samt Alexandra Andersson, producerade nio inlägg om Lyft och kom upp i 94 400 respektive 183 100 i räckvidd. Högst räckvidd hade Linda Pira som via sex inlägg kom upp i 270 100 i räckvidd till ett värde av 589 000 kronor.

 

Nordic Spirit hade sex inlägg med en räckvidd på 94 800 och Gustav Boström som största influeraren med tre inlägg och 54 300 i räckvidd.

Zyn hade Calle Schulman som enda personliga influerare med 1 inlägg och en räckvidd på 83 000.

 

Varför valde ni just dessa tre snusmärken? 

– Tyvärr var det av söktekniska och ekonomiska skäl inte möjligt att göra en öppen sökning och få med samtliga och därför valde vi några som vi själva hade uppmärksammat under den aktuella perioden. Trots begränsningen tänker jag att det visar väldigt väl hur det ser ut och vad våra ungdomar möts av i sociala medier, och det är som sagt viktigt att säga att det vi fått fram utgör en bråkdel av all den tobaksreklam som finns där, berättar Helen Stjerna, generalsekreterare på NSG via mejl.

 

Vad tycker du om att influerare ingår den här typen av samarbeten?
 – Att det är otroligt ledsamt på många sätt. Den direkta effekten är ju att minderåriga lockas in i ett skadligt nikotinmissbruk. En trolig anledning till att man ändå väljer att göra det är givetvis den ekonomiska ersättningen, kanske extra avgörande i dessa pandemi-tider när många artister har inställda spelningar? Men vi tror också att det är en kunskapsfråga, att många influencers tror att det man marknadsför är både lagligt och ofarligt, berättar Helen Stjerna, och vidare:

 

– Få känner till att nikotin ger bestående skador på hjärnan eller att det ökar risken för psykisk ohälsa men även hur det framställs av tobak. Vi ser ju tydligt i rapporten att medias granskning av tobaksindustrin är väldigt begränsad och att det bidrar till den låga kunskapsnivån i frågan. Få känner till att tobak bidrar till fattigdom, barnarbete och omfattande miljö- och klimatproblem. VI ser i utvärderingen av vår föreläsning att detta är starka argument för att avstå från tobak och den stora frågan är varför media inte rapporterar om det.

Hur påverkas personerna som följer till exempel Linda Pira när hon samarbetar med Lyft?
– Som med alla förebilder påverkas man starkt även om man kanske inte tror det. Det är som med all annan reklam helt enkelt. Om det inte fungerade så skulle ingen hålla på med det. Andelen 14-18-åringar som använder vitt snus (det som industrin kallar tobaksfritt) har ökat lavinartat under det senaste året, från 7 till 19 pricent och den här typen av reklamsamarbeten är givetvis en starkt bidragande anledning.

Hasch, cannabis och narkotika generellt, kan ju ses som farliga än snus, varför opinionsbildas inte mot det?
– Dessa är ju illegala och har inte samma utbredning som tobak. Om vi tittar på samhällskostnader och antal personer som drabbas så blir det tydligt vilken effekt lagstiftningen har. Sedan är det viktigt att säga i sammanhanget att samtliga tobaksprodukter ökar risken för andra drogmissbruk, så om vi kan skydda barn och unga bättre från tobak, så skyddar vi dem även från andra droger.

Vem borde opinionsbilda mot narkotika, som ju också driver gängkriminaliteten?
 – Det finns några; Unga drogförebyggare, Narkotikapolitiskt Center (NPC) och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS). Och vi gör det ju indirekt.