Nowa kom upp i en byråintäkt på 19 miljoner kronor. Byrån som erbjuder bland annat pr-tjänster och medieköp, minskade omsättningen med 12 procent till 126 miljoner kronor.
Resultat efter finansnetto vände från en förlust på -1,6 till en vinst på 4,5 miljoner kronor.
Aktieägarna tar ut 1,5 miljoner av vinstmedlen. Vinsten delas dock med medarbetarna som får 21 500 kronor i bonus vid helårsanställningar.