Han har erövrat en plats i styrelsen för det internationella undersökningsföretaget Gallup International.
Novus ingår sedan en tid i Gallups nätverk.

”Jag precis som resten av styrelsen kommer att stärka Gallup Internationals roll på den internationella arenan”, berättar Torbjörn Sjöström via mejl och lägger till:

”Min roll är också att sprida Novus kunskap kring tillförlitliga undersökningar baserade på bland annat slumpmässiga urval via paneler och modernisera Gallups metoder”.