Novus har intervjuat 4 003 personer per telefon 24 oktober – 20 november 2016. Alla förändringar ligger inom felmarginalen.
 
Alliansen backar svagt, med 0,1 procentenhet. De rödgröna, V, S och MP ökar med 1 procentenhet, jämfört med förra månaden, främst beroende på en återhämtning från Miljöpartiet.
Sverigedemokraterna tappar 0,9 procentenheter men är trots det upp 4,9 procentenheter sedan valet 2014.