Undersökningen är genomförd den 24-30 augusti 2023 via Novus i riksrepresentativa och slumpmässigt urval i åldrarna 18 – 84 år. Undersökningen är baserad på 1124 svar.

Undersökningen visar att 42 procent säger nej till att utvisa koranbrännare, 19 procent anger ”vet ej”, medan 39 procent är för.

”Detta måste ändå anses vara ett sensationellt resultat”, skriver Torbjörn Sjöström i rapporten och utvecklar sedan för Dagens Opinion:

”Alltså att ser ut som de ser ut att vara för dödsstraff”.

Svaren skiljer sig en hel del efter partisympati. 56 procent av SD-väljarna och 47 procent av M-väljarna säger ja till utvisning. Motsvarande siffra för V-väljare är 10 procent.

30 procent i storstäderna säger ja, jämfört med 45 procent på landet.

En procentenhet fler kvinnor än män, motsvarande 39 procent säger ja till att visa ut mannen.