Undersökningsföretaget Novus har undersökt hur många som fick och agerade på regeringens sms med corona-information, som sändes ut 14 december.

Undersökningen genomfördes förmiddagen 15 december 2020 med 1 118 intervjuer via webbpanel.

* 97 procent av respondenterna uppger att de fick smset. 2 procent uppger att de inte fick det och 1 procent säger sig inte ha någon mobiltelefon.

* 30 procent följde rådet att gå in på Krisinformations hemsida.

* Medierna bäddade för utskicket. 72 procent av alla som visste att det skulle komma ett sms fick veta det via nyheter i medierna. 13 procent fick veta det via sociala medier. 6 procent såg pressträffen och 5 procent fick höra om smset från personer de känner.