Novus vd Torbjörn Sjöström går i dag ut i en debattartikel där han vänder sig mot den problembeskrivning som råder kring skolan. Bakgrunden är bland annat Pisa-studien som visade på en kraftig försämring av elevernas kunskaper, något som dragit igång en stor debatt.
 
Enligt Novus är det dock en missvisande bild som ges och pekar på en undersökning, som genomfördes mellan 5 och 9 december ifjol.
 
När undersökningsbolaget frågade vad svenska folket generellt tycker om grundskolan visade resultatet, som väntat, på ett mycket lågt förtroende.72 procent tror inte att eleverna lär sig det de behöver i skolan i dag, medan endast 20 procent tror det.
 
Men när Novus istället frågade de respondenter som har ett barn i grundskolan om deras barn får den kunskap som förväntas blev resultatet något helt annat. Här tyckte 70 procent att deras barn i mycket eller ganska hög grad får den kunskap som förväntas.
 
Resultatet är detsamma oavsett partisympatier. 17 procent av Alliansens väljare och 18 procent av de rödgröna tycker att barnen i mycket hög grad lär sig vad föräldrarna förväntar sig, och 63 respektive 54 procent tycker att barnen i ganska hög grad får den kunskap som förväntas.
 
”Att en majoritet av de föräldrar som i dag har barn i grundskolan anser att deras barn lär sig det som kan förväntas, borde ge en mer rättvisande bild av skolan som helhet än en internationell studie och enskilda missförhållanden”, skriver Torbjörn Sjöström och frågar sig om skolan ska utgå från Pisa-mätningen eller från föräldrarnas förväntningar.
 
”Det är ingen tvekan om att det finns många saker som måste bli bättre i Sverige, men utan en korrekt problembeskrivning är det omöjligt att lösa de faktiska problemen. Det krävs relevanta jämförelser och problemen och lösningarna bör utgå från svenska folkets erfarenheter, inte mediernas skandalrubriker, om vi vill minska missnöjet och faktiskt lösa reella problem i samhället”.