Under sitt senaste räkenskapsår (brutet i juni) ökade omsättningen med 15 procent till drygt 53 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 72 procent till 4,6 miljoner konor. Rörelsemarginalen steg med  2,8 procentenheter 8,6 procent.

Novus har utökat utdelningen med 50 procent.