Tusen personer svarade via Novus webbenkät på frågor om bankerna. Personerna fick svara på vilken bank de hade, men i svaren som redovisas här har inga specifika frågor om den egna banken ställts.
Novus enkät, genomförd i oktober, visar att nästan var tredje bankkund tror att den personliga ekonomin kommer att bli sämre på grund av oron i omvärlden.
Swedbanks kunder ansåg i lägre grad att deras ekonomi kommer att bli sämre.
 
 Fler än var fjärde kund, 27 procent, tycker det är svårt att veta var de ska vända sig för att få råd, trots att bankerna har anställt extra personal för att staga upp kundtjänsterna.
Personer som är kunder hos  SEB hade minst problem av storbankernas kunder att veta var de ska vända sig.
 
Endast var tredje kund känner förtroende för att deras bankkontakt kan ge goda råd i kristider.
Handelsbankens kunder känner ett större förtroende än de andra storbankernas kunder för att deras bankkontakt ger goda råd i kristider.
 
Även för påståendet ”Relationen till min bank är viktigare i kristider” fick Handelsbanken klart högst betyg.
 
Om resultatet har med kommunikationen att göra, är inget som Novus har undersökt. Generellt avviker Handelsbanken i sin kommunikation genom att låta de lokala bankkontoren ansvar den, medan de andra storbankerna har centraliserad kommunikation.