Omsättningen minskade med 6,8 procent till 6,7 miljoner kronor.  Förlusten minskade från -1,8 miljoner till -993 000 kronor. Novus likvida medel ökade dock med 13 procent till 7,6 miljoner kronor.
 
”Omsättningen är lägre för att vi genomförde färre kostsamma telefonintervjuer och fler i undersökningar i egen webbpanel, vilket samtidigt är positivt för rörelseresultatet”, skriver Novus i kvartalsrapporten.