Moderaterna ligger på rekordnivå när det gäller sakfrågeägarskap, men Socialdemokraterna är fortsatt etta.

Det visar Novus undersökning om vilket parti som anses bäst i de viktigaste sakpolitiska frågorna.  Undersökningen är genomförd 28 maj-2 juni 2021 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel där 1 000 personer har svarat på undersökningen av 1 786 tillfrågade.

När Novus väger samman frågorna visar det sig att Moderaterna ligger runt sin högsta nivå sedan 2010. Gapet till Socialdemokraterna minskar något. Tredje parti är Sverigedemokraterna som dock utmanas av Vänsterpartiet, som nu anses ha bäst politik för jämställdhet jämte Socialdemokraterna.

Sverigedemokraterna är anses också ha bästa politiken på ett område, invandring/integration. Även Miljöpartiet äger fortsatt en sakfråga, miljö/klimat. I övrigt ligger partiet i bottenklass i samtliga övriga tio sakfrågor som väljarna anser viktigast. Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har inte en enda sakpolitisk fråga där de anses bäst. Liberalerna kommer som bäst trea i skolpolitiken. KD kommer som bäst delad tvåa vad gäller Sjukvård och äldreomsorg. Moderaterna anses ha bäst politik för lag & ordning samt landets ekonomi. Socialdemokraterna anses ha bäst politik för sex sakfrågor: sjukvård, skola/utbildning, äldreomsorg, sysselsättning/arbetslöshet, jämställdhet samt pensioner.