Novus kallar samarbetet Novus Nordic Research Alliance. I samarbetet ingår Respons Analyse i Norge, Analyse Danmark i Danmark, Otanta i Finland och Midlum i Island. Panelen består av slumpmässigt rekryterade individer, varav 27 000 finns i Sverige.
– Vi vill bättre kunna möta kraven på den nordiska marknaden, Det kan vi göra nu med partners som har samma kvalitetskrav som vi har, säger Torbjörn Sjöström, vd för Novus Opinion.

Är samarbetet ett svar på konkurrensen från TNS Sifo, Yougov och Ipsos/Synovate?
– Nej, det har inte med konkurrenssituationen att göra utan med kundernas krav på att kunna mäta lite bredare.

Vilka kunder efterfråga nordiska mätningar?
– Framförallt stora bolag med en nordisk organisation eller en nordisk marknad.
Främst kommer den nordiska panelen att användas till marknadsundersökningar. Men Torbjörn Sjöström tror också det kan bli aktuellt med opinionsundersökningar.
– Det kan bli attitydundersökningar också. Länderna i Norden är ju kopplade till Europa på olika sätt och det kan vara intressant att se hur attityderna skiljer sig till exempelvis den ekonomiska situationen.
Mikael Ohlsson är ansvarig för projektet på Novus. Han berättar om vad det kostar att använda den nordiska panelen.
– Det beror på målgrupp och djup i frågorna. Men det är samma priser i alla länder. På det här viset blir det billigare för kunderna än när vi köpte från datapanelsföretag.