Novus väljarbarometer visar att det så kallade konservativa blocket är störst bland väljarna, men det skulle likväl inte få egen majoritet. Dock tycks den konservativa vinden ha mojnat.

Undersökningen är genomförd 27 januari – 16 februari 2020 via intervjuer med 3.098 personer per telefon, sms och post.

Det är små, icke säkerställda statistiska förändringar bland partierna. Sverigedemokraterna går fram med 1,3 procentenheter till 23,9 procent och är därmed tydligast etta i Novus mätningar hittills. Dock är avståndet till Socialdemokraterna marginella 0,7 procentenheter.

Moderaterna står och stampar på 18 procent.

En analys av blocken visar att det konservativa blocket, som hittills är en teoretisk sammansättning skapad av SD, skulle få 47,8 procent av väljarna. Sedan förra månaden har blocket ökat med 0,8 procentenheter. Blocket har sedan valet 2018 vuxit med 4,2 procentenheter. Men därefter har ökningen avstannat. Jämfört med februari 2019 har blocket ökar med 0,9 procentenheter.

Januaripartierna (S, MP, C och L) skulle få ihop 39,7 procent av väljarna om det vore val i dag och Novus siffror var korrekta. Sedan valet är det en nedgång på 7,1 procentenheter och sedan förra året, då överenskommelsen kom på pålats,  ett tapp på 2,9 procentenheter.

Alliansen, i den mån den existerar, har tappat 4,3 procentenheter till 35,9 procent sedan valet men inget alls under det senaste året.

Regeringen (S+MP) har tagit mycket stryk och tappat 5,0 procentenheter sedan valet och 4,7 procentenheter under det senaste året till 27,7 procent.

Ett rödgrönt block, med S, MP och V, skulle idag attrahera 38,6 procent av väljarna, en nedgång på 2,9 procentenheter sedan valet.

De faktiska förlorarna är de två partier som har gjort anspråk på att vara statsbärande, Moderaterna och Socialdemokraterna som tillsammans har tappat närmare 7 procentenheter sedan valet.