Undersökningen är genomförd den 18 – 23 augusti 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. 1 053 personer besvarade undersökningen.

Magdalena Andersson ligger fortsatt klart i topp trots ett tapp på 2 procentenheter till 54 procent. Tappet ligger dock inom felmarginalen. S-ledaren är också den enda som har en positiv differens mellan stort förtroende och litet förtroende 25(30) procent.
Både Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson förbättrade sin differens från -15 till -9 och från -29 till -25 procent. Annie Lööf (c) är den enda partiledaren som försämrar sin differens.
Efter Magdalena Andersson i toppen kommer tre ledare för partiet i högerblocket: Ulf Kristersson, Ebba Busch och Jimmie Åkesson.
L-ledaren Johan Pehrson ökar med 3 procentenheter till 21 procent, men kan ha outnyttjad potential eftersom endast 36 procent har litet förtroende för honom. Det är näst lägst efter Magdalena Andersson med 29 procent.

Inför valet 2018 genomförde Novus en motsvarande undersökning, men i juni. Jämfört med den ligger Ulf Kristersson (m) något högre i förtroende än då, 36 procent jämfört med 33. Detsamma gäller Jimmie Åkesson (sd) som har ökat från 26 till 29 procent. Ebba Busch har ökat med 14 procentenheter till 29 procent.  Annie Lööf (c) har däremot tappat 10 procentenheter till 22 procent. De andra partiledaren var inte med i förra valet.