SVT följs av 31 procent av sympatisörerna till S+V+MP+C. Samma gäller för 31 procent av invånarna från mindre städer eller landsbygden, och 32 procent av dem i åldersgruppen 65-84 år. Bland kvinnor i åldersgruppen 54-84 år valde 33 procent att följa SVT.

 

Dagstidningar är en viktig nyhetskälla för 22 procent av respondenterna. Bland dem med universitetsutbildning är siffran 30 procent, medan det är 28 procent bland sympatisörer till M+L+KD och 30 procent bland dem med en årsinkomst på under 299 000 kronor.

 

13 procent svarade att de lyssnar på radio för att få sina nyheter. 19 procent av män mellan 65 och 84 år och 19 procent av dem med en årsinkomst på 300 000 till 499 000 kronor.

 

60 procent angav trovärdighet är den främsta anledningen för val av nyhetskälla. 

70 procent av dem som väljer nyhetskällor efter trovärdighet anger att de litar på SVT. Detta gäller i högst grad för Moderaternas sympatisörer (71 procent).

 

28 procent av alla respondenter anger att de dubbelkollar nyheter med andra källor för att säkerställa sanningshalten. För männen gäller det 32 procent och för SD-sympatisörerna 38 procent.

 

Undersökningen är baserad på svar från 1 100 svenskar i åldern 18 till 84 år.

 

Vendela Burman