Helåret för juni 2015-2016 slutade på en oförändrad omsättning på 39,7 miljoner kronor och med ett något svagare rörelseresultat 2,3 (2,7) miljoner kronor.
 
Vad som har fått börsryttarna att ana morgonluft är snarare det fjärde kvartalet (april-juni) då omsättningen ökade från 8,8 till 13,3 miljoner jämfört med motsvarande period under 2015.
Rörelseresultatet ökade från 379 000 till 1,8 miljoner kronor.