Omsättningen för Nova ökade under 2022 med 35 procent till 630 miljoner kronor.
I Sverige ökade omsättningen med 177 procent till 180 miljoner kronor 2022. Den svenska delens står därmed för 29 procent av Novas omsättning.
Rörelseresultatet landade på 72 miljoner kronor för Nova-koncernen, motsvarande en rörelsemarginal på 11 procent. Enligt bolaget har marginalen sjunkit på grund av ”den kraftiga expansionen”.

Nova har som mål att komma upp i en omsättning på 950 miljoner kronor under 2023, en ökning på 51 procent, i fall det skulle lyckas.

Omsättning är i ”i princip” samma sak som byråintäkt på Nova.