Under bokslutsåret 2010 låg omsättningen oförändrat på 87 miljoner kronor.  
Rörelseresultatet ökade dock från 7,9 till 12,3 miljoner kronor. Detta främst på grund av minskade kostnader på 5 miljoner kronor för utförda uppdrag.
Personalstyrkan ökade från 109 till 119 medarbetare.