Rapporten bygger på undersökning bland 451 pr- och kommunikationsproffs i Norden, via Cint-panel.

Mynewsdesks studie visar att endast 12 procent inte använder generativ ai alls. Resten använder generativ ai till uppgifter som att skapa content till att analysera data.
63 procent anger att deras arbetsplatser fortfarande är i en fas där de försöker testa och förstå olika verktyg inom generativ ai.
53 procent anger att de känner sig trygga i att använda generativ ai i sitt yrke.

På frågan vilka områden generativ ai kommer att förbättra hamnar produktivitet, kreativitet och utbildning/utbildning högst upp.

På frågan vilka världen generativ ai främst kommer att bidra till kommer kostnadsbesparingar, minskade repetitiva uppgifter och snabbare/enklare research i topp.

* 52 procent känner sig stressade över att behöva hänga med i användandet av generativ ai.

* 43 procent är oroliga över att kollegorna kommer att bli bättre på att använda generativ ai.

* 50 procent tror att generativ ai leder till en identitetskris för branschen.

* 41 procent tycker att deras nuvarande användning av generativ ai har förändrat deras roller så fundamentalt att de fundera på att lämna branschen.

* 47 procent har inget som helst intresse av att använda generativ ai.