Det innebär att byråerna Ottoboni, Sitrus, Klikki, Seed och CountQuest ska uppträda under namnet och affärsområdet Nordic Morning.
320 medarbetare ska ingå i affärsområdet.
 
Affärsområdeschef blir Mattias Falkendal, senast vd för Klikki och Sitrus.
 
Affärsområdet Nordic Morning ska driva det gemensamma erbjudandet  ”Digital Growth Engine” som beskrivs som ”ett gemensamt erbjudande för digitaliserad data-driven marknadsföring och tjänste- och apputveckling”.
 
Affärsområdet Nordic Morning ska driva det gemensamma erbjudandet  ”Digital Growth Engine” som beskrivs som ”ett gemensamt erbjudande för digitaliserad data-driven marknadsföring och tjänste- och apputveckling”.
 
Edita Publishing och Edita Prima, ligger kvar som egna affärsområden.
 
– Det här det bästa sättet att gruppera affärsområdena efter kundernas behov, säger Anne Årneby, vd och koncernchef för Nordic Morning Group.
 
Men ni har ju lagt ner ganska mycket resurser på att slå ihop JG Communications med Citat till Sitrus?
– Vårt fokus har varit att titta på vad som händer på marknaden och då kan vi inte hålla kvar vid att man har gjort en sak med en byrå. Vi märker att marknaden ändras radikalt 2017. Och då satsar vi på hur vi kan hjälpa kunderna med deras behov.
 
Hur ändras marknaden radikalt?
– Vi har gjort undersökningar med våra kunder sedan hösen 2016. Vi frågar dem hur de behöver hjälp. Det visar sig att det är rätt uppenbart att kunderna vill köpa tjänsterna på ett annat sätt över byrågränserna. Digital Growth Engine är ett koncept vi har utvecklat tillsammans med våra kunder.
 
De svenska medarbetarna sitter redan i samma lokal. Nu ska även medarbetarna i Finland hitta en gemensam lokal. Några personalbesparingar är det inte fråga om, enligt Anne Årneby.
 
Men hur går det med cheferna för byråer som Ottoboni och Klikki?
– De får olika roller inom Nordic Morning. Det kommer att finnas behov av ansvariga och ledare. Det är viktigt att förstå att vi gör förändringarna efter kundernas behov och inte för att spara pengar och skära bort människor.
 
Får ni nya konkurrenter?
– Det är jag inte så säker på. Men marknaden och konkurrenter kommer att bli medvetna om vilken storlek vi har. Vi har till exempel en ansenlig mängd personer, 100 st, som jobbar med data & analys.