De fem nordiska konkurrensmyndigheterna går i en gemensam debattartikel ut för att skapa opinion mot Frankrikes och Tysklands förslag om att lätta EUs prövning av företagskoncentrationer, något som är tänkt att led fram till framväxten av bolag, European Champions, som kan konkurrera med kinesiska och amerikanska bolag som Google och Alibaba.

Hittills har EU bland annat stoppat en fusion mellan Volvo och Scania. Men de tyska och franska måtten rågades när EU-kommissionens beslutade att stoppa koncentrationen mellan det tyska företaget Siemens och det franska företaget Alstom.

Nu vill Tyskland och Frankrike lätta på restriktionerna. Men det vill inte de nordiska konkurrensmyndigheternas generaldirektörer Rikard Jermsten, Sverige, Jakob Hald, Danmark, Kirsi Leivo, Finland, Páll Gunnar Pállsson, Island och Lars Sørgard, Norge.

De skriver i sitt debattinlägg:

”Lättnader i regelverket för koncentrationer kommer, enligt förslaget, att medföra kostnader i form av försvagad konkurrens på såväl den europeiska som de inhemska marknaderna. Med det nuvarande systemet ger konkurrensen på europeisk och inhemsk nivå möjligheten för varje företag att bli effektivare och utveckla bättre produkter. De företag som lyckas bäst kommer på lång sikt också att nå framgång på den globala marknaden. Det är konkurrensen, inte politiken, som bör identifiera vilka som blir vinnare bland de europeiska företagen. Konkurrens mellan inhemska företag är också avgörande för att nå framgång på den inhemska marknaden, vilket i sin tur kan hjälpa de mest lämpade företagen att lyckas på den globala marknaden.”

 

Och vidare:

”Förslaget att ändra de europeiska reglerna för prövning av företagskoncentrationer skulle enbart gagna ett fåtal större europeiska företag och vara särskilt skadligt för medlemsstater med mindre inhemska marknader. Det gäller även för de nordiska länderna där många marknader redan är koncentrerade.”

De fem generaldirektörerna håller inte alls med om att det nuvarande regelverket är ”överdrivet ingripande”.

”Detta stämmer inte alls. En överväldigande majoritet av företagskoncentrationer godkänns mycket snabbt. Även i de fall där konkurrensmyndigheter ingriper godkänns de flesta”.

Och någon upplättning av reglerna behövs inte för att skapa nya europeiska, globala företag, anser de fem generaldirektörerna.

”Regelverket för företagskoncentrationer hindrar inte att ’European Champions’ skapas via koncentrationer. Sådana koncentrationer kan tillåtas om de leder till synergieffekter som kan kompensera för den negativa påverkan – i form av ökad koncentration – på konsumenternas välfärd. Alternativt kan parterna föreslå åtaganden som avhjälper konkurrensproblemen, vilket möjliggör för koncentrationen att godkännas under vissa villkor. Som konstaterats i ett öppet brev från mer än 40 europeiska branschekonomer ’Europa behöver mer effektiva, konkurrenskraftiga och innovativa företag. Att stödja företagskoncentrationer som eliminerar konkurrens innebär motsatsen”.