Med hjälp av byrån Nord DDB sjösätter banken Nordea den nya kommunikationsplattformen Open thinking.

I rörlig bild och i print berättar Nordea om som historik som innovativ bank från mitten av 1800-talet, trots att varumärket Nordea inte har funnits längre än sedan år 2000.

”Open thinking är inte bara ett reklamkoncept utan två ord som sammanfattar vilka vi på Nordea är. Vi har alltid vågat prova nya saker och idéer för att ta fram de bästa lösningarna. I kampanjen kommer vi att dela med oss av exempel på hur Nordea historiskt, och idag, tillämpar Open thinking på ett sätt som ger mervärde för våra kunder och det samhälle som vi verkar i. Innebörden av att vara en bank förändras med tiden och är inte samma sak i dag som i går eller i morgon” , skriver Martin Persson, filialchef för Nordea i Sverige, i ett pressmeddelandet.

Reklamen visar olika innovationer som bankerna som sedermera bildade ”Nordea” har utfört såsom att

* acceptera varor som säkerhet.
* utse sen första kvinnliga kontorschefen i en finländsk kommersiell bank.
* lansera drive-in banker.

Under huven är Open thinking också Nordeas plattform för företag som vill bygga applikationer inom open banking.