Det berättar Hugo Laigar, pressansvarig på Nordea, via mejl.

”Nordea är på plats för att träffa kunder och driva viktiga frågor kopplade till hållbarhet och entreprenörskap, två områden som är kritiska för tillväxt och ett sunt samhälle. Vi anordnar kundträffar och våra experter deltar även i andra event under veckan”.

Vilka egna aktiviteter planerar ni till Årets Almedsalvecka?

”Vår bas kommer att vara på Techarenan där vi har en monter. Som partner är vi också delaktiga i DI Impact Summit den 5 juli där vi deltar i panelsamtal och rundabordsdiskussioner, bland annat kring hur man bygger resilienta bolag”.

Vilka frågor vill ni lyfta under Almedalsveckan?
”Vi kommer att fokusera på hållbarhet, entreprenörskap och innovation. Under veckan kommer vi vara med i paneler på teman såsom ledarskap i kris, hur bygger man resilienta bolag, de viktigaste fokusområdena för hållbarhetschefer, svensk ekonomi och näringsliv, etc.

Nordea passar också på att dela ut pris i Social Impact Award, som delas ut till det företag ”som bäst lever upp till att vara samhällsförbättrande och skalbar samt har marknadspotential och global applicerbarhet”.

vad gör ni under Almedalsveckan?

berätta: red@dagensopinion.se