Nord DDB ökade omsättningen med 37 procent till 412 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 17 procent till 217 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 34 procent till 38 miljoner kronor. Marginalen ökade med 2,2 procentenheter till 18 procent. Rörelsemarginalen låg kvar på drygt 9 procent.

Antal anställda ökade från 131 till 142. Personalkostnaden ökade med 15 procent till 144 miljoner kronor.