Omsättningen föll med 10 procent till 417 miljoner kronor. Byråintäkten föll med 7,6 procent till 202 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 14 procent till 18,6 miljoner kronor. Rörelsemarginalen föll med 1,1 procent till 9,2 procent.

Antalet anställda minskade med 16 till 142 snittanställda. Personalkostnaden minskade med 9,4 procent till 145 miljoner kronor.