Valrörelsen två största partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, har partiledare som kommer från Stockholms läns och som pratar stockholmska. Dessa två partier fick tillsammans 60 procent av rösterna. Det kan jämföras med att 21 procent av befolkningen bor i Stockholms län.
Det rör sig om en nollåttafieringen som kan öka distansen mellan de två stora samhällsbärande partierna och väljare utanför storstäderna på två sätt.

* Vi får partiledare som inte vet hur det känns att gå vandringen mellan Kommunkontoret och Konsumlådan Storgatan fram till Pressbyrån och den dgaliga trisslotten. Partiledare som aldrig någonsin riktigt kan förstå hur det känns när bruket flyttades till Baltikum. Hur trygghet blev otrygghet.

* Vi får också väljare som tvingas relaterar till fjärran partiledare med främmande språk och det snabba storstadslivet som utgångspunkt. Väljare som kanske drömmer om ljusblåa utopier med hög utbildning och dyr bostadsrätt och röstar på partiledare som de röstar på ouppnåeliga förebilder i TV4s Idol.

Detta måste ha bekymrat i alla fall Fredrik Reinfeldt som säger sig ha gjort 140 resor ut i landet under förra mandatperioden. Men reste han tillräckligt långt? Till Norrberget i Söderhamn, eller någon annan marginaliserad utanförskapsplats som kombinerar omfattande flyktingmottagning med dito arbetslöshet?

Ska man ha den politiska ryggen fri, bör rimligen en regering innehålla någon person som trovärdigt kan respresentera utanförskapet, någon som kan se dessa människor som bara tycker allt blir sämre. Det räcker liksom inte att turista i verkligheten. Det gäller att ha verkat där.
Av gårdagens ministerutnämningar syns inga tecken på att Fredrik Reinfeldt har tänkt i dessa banor.

Inte en ny minister med invandrarbakgrund. Fem av sju kommer som mest en timmes bilresa från Stockholm. Sex av tretton moderata ministrar i regeringen kommer från Stockholmsområdet. Dessutom kommer den nya partisekreteraren Sofia Arkelsten och den nya gruppledaren Anna Kinberg Batra från Stockholm. Nollåttorna dominerar alltså Moderaterna stort. Det är sannolikt inte en framkomlig väg för ett parti för ett parti som vill vara till för alla i Sverige.

Utanför storstadens magnetfält, utom räckhåll för nollåttapartierna manövrerar fram en 31-åring som pratar skånska, vet hur det kan vara att vara otrygg i kommunen och ser ut som Boxerrobert/Daniel Westling och pratar om tradition och trygghet. På tv syns de glassiga nollåttaministrarna.
Jaha, hur skulle du själv rösta?