Nobel Media började året med att dess vd Mattias Fyrenius slutade efter oenighet med ledningen. År 2018 ökade dock både omsättning och lönsamhet.

Nobel Media distribuerar och licensierar redaktionellt material kring Nobelpriset. Under 2018 ökade omsättningen med 19 procent till 76 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 6, 5 miljoner kronor, men rörelsemarginalen minskade med 1 procentenhet till 8 procent.
Antalet snittanställda ökade från 16 till 18. Personalkostnaden ökade med 12 procent till 21 miljoner kronor.