Omsättningen för det senaste bokslutsåret, kalenderåret 2009, sjönk med blygsamma 2,3 procent till 214 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 2,0 procent till drygt 80 miljoner kronor. Jämförelsen med det föregående haltar avsevärt då det föregående bokslutsåret innehåll 13 månader. Sannolikt har företaget snarare ökat både omsättning och resultat under 2009. Efter skatt levererade svenska ACNielsen 60 miljoner kronor i vinst.