Motiveringen till utnämningen är att Janerik Larsson ”gjort synnerligen betydande insatser i opinionsbildningen för ett mer företagsamt Sverige.”Det är Svenskt Näringslivs delar ut priset till ”personer som i samhällsdebatten gjort framstående insatser i Curt Nicolins anda”. Prissumman är 50 000 kronor.