Under 2017 låg Newsec Communication kvar på en omsättning på 16,7 miljoner kronor. Personalkostnaden för de sju snittanställda ökade med 11 procent till 9,0 miljoner kronor.

Rörelseresultatet minskade med 25 procent till 3,8 miljoner kronor. Därmed föll rörelsemarginalen med 7,6 procentenheter till 22 procent.